צור קשר מגדיר חרקים מאמרים רישיונות פרופיל חברה עמוד הבית
דף הבית
חפשו אותנו בפייסבוק
הערוץ שלנו
שם:  
טלפון:  
מייל:  
הערות:  

איוד בגז  במכולות ליצוא/ יבוא                                 לייעוץ חייגו 1800-22-333-5

ולאריזות עץ ע"פ תקן ISPM15

בכדי למנוע העברת מזיקים והפצת מחלות ככל הניתן בין מדינה למדינה בעולם, נקבע תקן ISPM15  ע"י ארגון הגג העולמי של רשויות הגנת הצומח IPPCתקן  ISPM 15 קובע, כי כל אריזות העץ או חלקי עץ המלווים את המשלוח ונועדו לתמוך, לשאת או להגן על התוצרת, חייב לעבור איוד במתיל ברומיד וסימון האריזות לפני הוצאת המשלוח מארץ המוצא אל ארץ היעד, אם בדרך הים, אויר או יבשה. 
האיוד מתבצע ע"י מדביר בעל הסמכה לטיפולי הסגר של משרד החקלאות הגנת הצומח. נציגי חברתנו, עברו השתלמויות במשרד החקלאות הגנת הצומח ווברשותינו כל הרישיונות, הידע והניסיון לביצוע עבודות איוד.
מס' ההסמכה של חברת שמד הינו 055 

אופן חיטוי מכולה:

מתבצע ע"י החתמת המשטחים, בנדלים ואריזות עץ בחותמת מיוחדת. איטום  פתחי האוורור, הזרמת החומר מתיל ברומייד בדיקת דליפות וריכוזיות .
משך החיטוי 24 שעות ואוורור.
בגמר החיטוי, חברתנו מנפיקה לכם אישור באנגלית.
המסמך מאשר את  ביצוע החיטוי
Certificate Fumigation  שאותו יש לצרף לשאר המסמכים של המשלוח. אישור זה כולל פרוט תאריך האיוד, ריכוזיות, סוג החומר, מס' המכולה או סוג הפריט שחוטא. 

אי ביצוע חיטוי המשלוח, עלול לגרום לאי הכנסת המשלוח ליעדו  ולהחזרת  
המשלוח לארץ המוצא ולגרור אחריו הוצאות גבוהות ונזקים כלכלים.

 

 

דרישות משרד החקלאות האמריקאי ואחרים ניתן למצא באתר:
http://www.aphis.usda.go...

 

 

 

Created by: Afik pirsum ©